Gebiedskeuze:
Jaar: 
Chart.


Kleurcodering
Sterk 7,1 en hoger
Voldoende 6,0 t/m 7,0
Kwetsbaar 5,6 t/m 5,9
Probleem 5,0 t/m 5,5
Zeer zwak 4,9 en lager
B = Betrouwbaar
I = Indicatief

Chart.