Gebiedskeuze:
Jaar: 
Chart.


Sterk 7,1 en hoger
Voldoende 6,0 t/m 7,0
Kwetsbaar 5,6 t/m 5,9
Probleem 5,0 t/m 5,5
Zeer zwak 4,9 en lager

Chart.