Gebiedsindeling Sociale Index Kampen

Woonservicegebied CBS-Buurten
A Binnenstad Binnenstad Kampen, Groene Hart, Kampen-Zuid en Bovenbroek
B Kampen-Noord Brunnepe, Hanzewijk en Greente en Hagenbroek
C Flevowijk / Cellesbroek Flevowijk en Cellesbroek
D Kampen-Zuid De Maten, De Venen en Het Onderdijks
E IJsselmuiden Stationsplein, IJsselmuiden-Centrum, Losselanden, Industrieterrein IJsselmuiden, De Waard, De Koekoek, Oosterholt, Sonnenberg en Trekvaart
F Buitengebied Industrieterrein Kampen, Polder Dronthen, De Melm, Kampereiland, Mandjeswaard, Zalk, Verspreide huizen Zalk, Wilsum, Verspreide huizen Wilsum, Grafhorst, Kamperveen,
's-Heerenbroek en Verspreide huizen polder Mastenbroek